Prodejna
Husqvarna
McCulloch
Gardena
Biopaliva
Splátkový prodej

4 lůžkový apartmán
Foto
Ceník 2021
Obsazenost
Rezervace

Úvod
Lesnická činnost
Myslivost
Zemědělství
Včelařství
Školkařství
Kontakty
Partneři

Myslivost
Firma provozuje myslivost ve dvou honitbách, jedné vlastní a jedné pronajaté. Vlastní honitbou je Obora pod Volárnou o rozloze přibližně 150 hektarů, kde chováme Jelence běloocasého, poddruh severní (Odocoileus virginianus borealis). Tato zvěř byla v roce 1984 dovezena z Finska. Vysazena byla původně do obůrky tehdejšího Agropodniku Dvorce. Posléze byla zvěř přemístěna do stávající lokality, ale do obory o rozloze pouze 17 hektarů. S postupem času se prostory této malé „obůrky“ stávaly nedostačující, a proto bylo přistoupeno k realizaci záměru na její rozšíření. V roce 2012 bylo dokončeno oplocení vlastních pozemků a obora se zvětšila na již zmiňovaných cca 150 hektarů. Cílem chovu tohoto druhu zvěře v oborních podmínkách je dosažení stanoveného počtu jedinců (přibližně 80 ks), v požadovaném poměru pohlaví a v co nejlepším zdravotním stavu tak, aby tato zvěř produkovala trofeje v co nejlepší kvalitě.

Druhou honitbou je „volná“ honitba s názvem Nová Pláň, pronajatá od Lesů České republiky, s.p.. V této honitbě je hlavní zvěří zvěř srnčí, v poměrně hojném počtu se zde vyskytuje zvěř černá a v menším počtu zvěř mufloní a jelení. Honitba má výměru necelých tisíc hektarů. V případě zájmu realizujeme poplatkový odlov, především srnců, případně divočáků na společných lovech. Ceny za odlov sjednáváme se zájemci individuálně. Kontaktní osobou pro tuto oblast naší činnosti je myslivecký hospodář Aleš Staněk.