Prodejna
Husqvarna
McCulloch
Gardena
Biopaliva
Splátkový prodej

4 lůžkový apartmán
Foto
Ceník 2021
Obsazenost
Rezervace

Úvod
Lesnická činnost
Myslivost
Zemědělství
Včelařství
Školkařství
Kontakty
Partneři

Školkařství
Pěstování sazenic v lesních školkách má u společnosti tradici už od jejího vzniku, tj. od roku 1992. Zaměřujeme se na pěstování sazenic hospodářských dřevin, které se používají k obnově lesních porostů v rámci pěstební oblasti a lesních vegetačních stupňů v lokalitách, kde jsou situovány naše lesní školky. Celkem provozujeme čtyři lesní školky o celkové ploše přes šest hektarů a roční produkce výsadbyschopných sazenic přesahuje půl milionu kusů. Jedná se především o sadební materiál jehličnatých dřevin jako Smrk ztepilý a Modřín opadavý. V posledních letech se při obnově lesa stále ve větší míře uplatňují listnaté a meliorační a zpevňující dřeviny a proto se zaměřujeme na pěstování sazenic Buku lesního, Jasanu ztepilého, Olše lepkavé, javorů a v menším množství dalších druhů listnáčů.

Firma je držitelem licence pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb.. Společnost je zařazena v seznamu pověřených pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin Lesů České republiky, s.p..