PRODEJ SAZENIC LESNÍCH DŘEVIN

Školkařství má u společnosti Agroforest dlouhou tradici, sahající až do roku 1992. Našim cílem je pěstovat kvalitní sazenice lesních hospodářských dřevin odpovídající pěstební oblasti a lesních vegetačních stupňů Nízkého Jeseníku a přilehlých oblastí. NAŠÍ VIZÍ je umožnit obnovu lesních porostů vhodnou skladbou sadebního materiálu, která zaručí plnění veškerých funkcí lesa a jeho odolnost vůči škůdcům a nepříznivým vlivům.

Nosným programem našich školek jsou obalované sazenice pěstované na vzduchových polštářích, který doplňujeme pěstování prostokořených sazenic. Soustředíme se na produkci sazenic lesních hospodářských dřevin, ale nezapomínáme ani na dřeviny meliorační.

CERTIFIKÁTY A PŘEDPISY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME

Firma je držitelem licence pro uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb. Společnost je zařazena v seznamu pověřených pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin Lesů České republiky, s.p..

Jakým zákony se řídíme:

  • Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
  • Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
  • Vyhláška č. 139/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin
  • ČSN 481211 Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky semenného materiálu lesních dřevin

Poptávka sazenic

Aktuální nabídka sazenic

FOTO

Cookies

Stránky Agroforest potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“. Více se o cookies dočtete zde.